Tak jakby słuchał, a jego słuchanie otacza nas ciszą, w której
w końcu zaczynamy słyszeć kim mamy być…

LAO TSY
Psychoterapia, wsparcie i pomoc psychologiczna skierowane są do osób, które odczuwają trudności natury psychicznej. Cierpienie psychiczne, niepokój, doświadczane sytuacje kryzysowe, niezadowalające relacje z otoczeniem, wydają się mieć znaczący wpływ na obniżenie satysfakcji z własnego życia. Właściwe rozpoznanie problemu i dobrze postawiona diagnoza pomagają wybrać najlepszą formę pomocy dla zgłaszającej się osoby. W leczeniu zaburzeń psychicznych korzystam z teorii i technik psychoterapii psychodynamicznej. Uznaje ona indywidualność każdej osoby, uwzględnia refleksję nad nieświadomością, pozwala poznać źródła problemów oraz zredukować objawy, co w efekcie pozytywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie w wielu aspektach życia.Swoją pracę opieram na szacunku, zaufaniu i zrozumieniu drugiego człowieka.

                                                                                                                                                                                                             

Psycholog, psychoterapeuta Anna Kruk, Gabinet mieści się w Klinice AW-MED (pokój nr 6), przy ulicy Kilińskiego 2 w Przeworsku nr tel. 663 030 203

© 2019 Anna Kruk